23. AVIOLIITTO JA PERHE

Jumala asetti avioliiton Eedenissä, ja Jeesus vahvisti sen toisiaan rakastavan miehen ja naisen elinikäiseksi liitoksi ja toveruudeksi. Kristitty antaa aviolupauksen paitsi puolisolleen myös Jumalalle, ja avioliitto tulisi solmia vain niiden kesken, joilla on sama usko. Tämän suhteen aineksia ovat keskinäinen rakkaus, kunnioitus, arvonanto ja vastuu. Kristuksen ja hänen seurakuntansa väliselle suhteelle ominaisen rakkauden, pyhyyden, läheisyyden ja kestävyyden tulisi heijastua aviosuhteessa.

Avioerosta Jeesus opetti, että henkilö, joka eroaa puolisostaan muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen. Vaikkakaan perhesuhteet eivät joissakin tapauksissa kenties vastaa ihannetta, aviopuolisot, jotka Kristuksessa täysin sitoutuvat toisilleen, voivat hengen johdatuksen ja seurakunnan kasvatuksen alaisina saavuttaa rakastavan yhteyden. Jumala siunaa perhettä, ja hänen tarkoituksensa on, että perheen jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan kohti täyttä kypsyyttä. Vanhempien tulee kasvattaa lapsiaan rakastamaan ja tottelemaan Herraa. Esimerkillään ja sanoillaan heidän tulee opettaa heille, että Kristus on rakastava kurinpitäjä, aina hellä ja huolehtiva, joka tahtoo liittää heidät jäseniksi omaan ruumiiseensa, Jumalan perheeseen. Perhesiteiden lujittuminen on viimeisen evankeliumin sanoman vaikutuksen tunnusmerkki. (1. Moos. 2:18-25; Matt. 19:3-9; Joh. 2:1-11;
2. Kor. 6:14; Ef. 5:21-33; Matt. 5:31,32; Mark. 10:11,12; Luuk. 16:18; 1. Kor. 7:10,11; 2. Moos. 20:12; Ef. 6:1-4; 5. Moos. 6:5-9; Sananl. 22:6;
Mal. 3:23-24.)

 

OPINKOHDAN RAAMATUN TEKSTIT

1. Moos. 2:18-25 "HERRA Jumala sanoi: 'Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.'  Ja HERRA Jumala muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Silloin HERRA Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: 'Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu.' Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää."

Matt. 19:3-9 "Hänen luoksensa tuli myös fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät: 'Onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?' Hän vastasi: 'Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha'? Niinpä he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.' He kysyivät häneltä: 'Miksi Mooses sitten käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet?' Hän vastasi heille: "Teidän kovasydämisyytenne tähden Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne. Mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja nai toisen, tekee aviorikoksen [ja joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen].'"  (hakasuluissa oleva teksti puuttuu joistakin tärkeistä, varhaisista käsikirjoituksista. vrt. Matt. 5:32)

Joh. 2:1-11 (KR92) "Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: 'Heillä ei ole viiniä.'  Mutta Jeesus vastasi: 'Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.'  Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: 'Mitä hän teille sanookin, tehkää se.'  Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: 'Täyttäkää astiat vedellä', ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: 'Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle', ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: 'Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.'  Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen."

2. Kor. 6:14 "Älkää suostuko kantamaan vierasta iestä yhdessä niiden kanssa, jotka eivät usko. Mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä?"

Ef. 5:21-33 (KR92) "Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. 'Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.' Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään."

Matt. 5:31-32 "On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen, ja joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen."

Mark. 10:11-12 "Hän sanoi heille: 'Joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen vaimoaan kohtaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.'"

Luuk. 16:18 "Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin."

1. Kor. 7:10-11 "Naimisissa oleville annan käskyn, en minä vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Ei myöskään mies saa hylätä vaimoaan."

2. Moos. 20:12 "Kunniota isääsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka HERRA, sinun Jumalasi, sinulle antaa."

Ef. 6:1-4 "Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi' on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus: 'että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä.'  Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa."

5. Moos. 6:5-9 "Rakasta HERRAA, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. Sido ne merkiksi käteesi, ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Kirjoita ne talosi ovenpieliin ja portteihisi."

Sananl. 22:6 (KR92) "Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea."

Mal. 3:23-24 "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi."

Ellei toisin mainita, kaikki Raamatun tekstit ovat Raamattu kansalle r.y. vuonna 2012 ilmestyneestä käännöksestä. Kun käännöksessä lukee 'HERRA', alkutekstissä on Jumalan erisnimi Jahve. KR92 on Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöönottama suomennos.

Mikkelin Adventtikirkko, Rouhialankatu 2, Mikkeli