2. KOLMINAISUUS

On olemassa yksi Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki, kolmen yhtä iankaikkisen persoonan ykseys. Jumala on kuolematon, kaikkivoipa, kaikkitietävä, kaikkea korkeampi ja aina läsnä oleva. Hän on ääretön ja ylittää ihmisen käsityskyvyn; kuitenkin hän on tehnyt itsensä tunnetuksi ilmoittamalla itsensä. Hän on arvollinen saamaan koko luomakunnan ikuisen ylistyksen, palvonnan ja palveluksen. (5. Moos. 6:4; Matt. 28:19; 2. Kor. 13:13; Ef. 4:4-6; 1. Piet. 1:2; 1. Tim. 1:17; Ilm. 14:7.)

 

OPINKOHDAN RAAMATUN TEKSTIT

5. Moos. 6:4 "Kuule, Israel! HERRA, meidän Jumalalle, HERRA on yksi."

Matt. 28:19 "Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

2. Kor. 13:13 "Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän osananne!"

Ef. 4:4-6 "Yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, onka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa."

1. Piet. 1:2 "... ja jotka Isä Jumala on ennaltatietämisensä mukaisesti on Hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottaviksi. Armo ja rauha lisääntyköön teille."

1. Tim. 1:17 "Ikuisuuksien Kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Aamen."

Ilm. 14:7 "Hän sanoi kovalla äänellä: 'Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Kumartakaa ja palvokaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja vesien lähteet.'"

Ellei toisin mainita, Raamatun tekstit ovat Raamattu kansalle r.y. vuonna 2012 ilmestyneestä käännöksestä. Kun käännöksessä lukee 'HERRA', alkutekstissä on Jumalan erisnimi Jahve. KR92 on Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöönottama suomennos.

Mikkelin Adventtikirkko, Rouhialankatu 2, Mikkeli