15. KASTE

Kasteessa tunnustamme uskomme Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja todistamme kuolemastamme synnille ja tarkoituksestamme vaeltaa uudessa elämässä. Siten me tunnustamme Kristuksen Herraksi ja Vapahtajaksi, liitymme hänen kansaansa ja meidät otetaan jäseniksi hänen seurakuntaansa. Kaste on vertauskuva yhteydestämme Kristukseen, syntiemme anteeksiantamisesta ja Pyhän Hengen vastaanottamisesta. Kaste tapahtuu veteen upottamalla ja sen edellytyksenä on kastettavan antama vakuutus uskostaan Jeesukseen ja synnistä kääntyminen. Kaste seuraa Raamatun opettamista ja sen opetusten vastaanottamista. (Room. 6:1-6; Kol. 2:12,13; Ap. t. 16:30-33; 22:16; 2:38; Matt. 28:19,20.)

 

OPINKOHDAN RAAMATUN TEKSTIT

Room. 6:1-6 (KR92) "Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia."

Kol. 2:12-13 "Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset."

Ap.t. 16:30-33 "Hän vei heidät ulos ja sanoi: 'Herrat, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin?' He vastasivat: 'Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.' Ja he puhuivat Jumala sanaa hänelle ja kaikille, jotka olivat hänen kodissaan. Hän otti heidät mukaansa samalla yön tunnilla ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin heti."

Ap.t. 22:16 "Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse ja huuda avuksi hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi."

Ap.t. 2:38 "Pietari vastasi: 'Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.'"

Matt. 28:19-20 "Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka."

Ellei toisin mainita, kaikki Raamatun tekstit ovat Raamattu kansalle r.y. vuonna 2012 ilmestyneestä käännöksestä. Kun käännöksessä lukee 'HERRA', alkutekstissä on Jumalan erisnimi Jahve. KR92 on Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöönottama suomennos.

Mikkelin Adventtikirkko, Rouhialankatu 2, Mikkeli