KASTAMISESTA

Seitsemännen päivän adventistiseurakunnissa kastetaan Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen tunnustavat uskovat upottamalla heidät kokonaan veteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Ennen kasteen suorittamista kastettava antaa seurakunnan edessä tunnustuksen kristillisestä, adventistisesta uskostaan. Kasteen suorittava pastori tai seurakunnan vanhin esittää kysymykset, joihin kastettavan tulee vastata myöntävästi, esimerkiksi sanalla 'kyllä'. Adventistit seuraavat tässä toimituksessa alkukirkon ajan katekumeneaattia (kasteelle valmistautumista).

Kaste merkitsee aina seurakunnan jäseneksi liittämistä. Raamattu ei tunne kastetta ilman seurakunnan jäsenyyttä.

Kastetoimitus voidaan suorittaa kirkoissa, joissa on kasteallas, tai luonnossa, jossa on riittävästi vettä.

KYSYMYKSET KASTETTAVALLE

1. Uskotko, että on yksi iankaikkinen, kolmiyhteinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki?

2. Hyväksytkö Jeesuksen Kristuksen kuoleman Golgatalla sovitusuhriksi syntiesi tähden ja uskotko, että pelastut synnistä ja sen rangaistuksesta Jumalan armosta, kun uskot hänen vuodattamansa veren ansioon?

3. Hyväksytkö Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja henkilökohtaiseksi Vapahtajaksesi ja uskotko, että Jumala on Kristuksessa antanut anteeksi syntisi ja antanut sinulle uuden sydämen, ja luovutko maailman synnillisestä elämästä?

4. Otatko uskon kautta vastaan Kristuksen vanhurskauden, tunnustatko hänet taivaallisessa pyhäkössä palvelevaksi välimieheksesi ja omaksutko hänen lupauksensa, että hänen armostaan saat voimaa elää rakastavaa ja Kristus-keskeistä elämää kodissasi ja maailman keskellä?

5. Uskotko, että Raamattu on Jumalan innoittamaa sanaa ja kristityn ainoa uskon ja elämän ohje? Haluatko käyttää säännöllisesti aikaa rukoukseen ja Raamatun tutkimiseen?

6. Hyväksytkö Jumalan kymmenen käskyä Jumalan luonteen ja hänen tahtonsa ilmauksena? Haluatko noudattaa tätä lakia sydämessäsi asuvan Kristuksen voiman avulla, myös sen neljättä käskyä, joka käskee pyhittämään viikon seitsemännen päivän Herran sapattina ja luomisen muistona?

7. Odotatko Jeesuksen pikaista paluuta ja autuaallisen toivon täyttymystä, jolloin "kuolevainen" pukeutuu "kuolemattomuuteen"? Haluatko todistaa pelastuksesta, jonka Jumala rakkaudessaan tarjoaa ihmisille, käyttämällä kykyjäsi henkilökohtaisessa lähetystehtävässä auttaaksesi toisia olemaan valmiita, kun hän saapuu kirkkaudessaan?

8. Hyväksytkö Raamatun opetukset hengellisistä lahjoista ja uskotko, että profetian lahja on yksi seurakunnan jäännöksen tuntomerkeistä?

9. Uskotko, että Jumala on asettanut seurakunnan ja haluatko tukea sitä kymmenyksilläsi ja lahjoillasi, työlläsi ja vaikutuksellasi?

10. Uskotko, että ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli ja haluatko kunnioittaa Jumalaa hoitamalla sitä ja välttämällä kaikkea terveyttä vahingoittavaa pidättymällä kaikista epäpuhtaista ruoista sekä alkoholijuomien ja tupakan käyttämisestä, tuottamisesta tai myymisestä kaikista ihmisten nautittavaksi tarkoitetuissa muodoissaan sekä huumaavien aineiden väärinkäytöstä ja välittämisestä muille tässä tarkoituksessa?

11. Tunnetko ja ymmärrätkö Raamatun perusperiaatteet niin kuin seitsemännen päivän adventistiseurakunta opettaa niitä? Haluatko Jumalan armon avulla täyttää hänen tahtonsa ja saattaa elämäsi sopusointuun näiden periaatteiden kanssa?

12. Hyväksytkö Uuden testamentin opetuksen upotuskasteesta ja haluatko tulla siten kastetuksi ja näin ilmaista julkisesti uskosi Kristukseen ja syntiesi anteeksiantamiseen?

13. Uskotko, että seitsemännen päivän adventistiseurakunta on Raamatun profetioiden ilmoittama jäännösseurakunta ja että siihen kutsutaan ja hyväksytään jäseniksi ihmisiä kaikista kansoista, roduista, yhteiskuntaluokista ja kieliryhmistä? Haluatko tulla tämän maailmanlaajuisen kirkon paikallisseurakunnan jäseneksi?

 

Käytännössä kaikkia näitä kysymyksiä ei välttämättä kysytä koko seurakunnan edessä, vaan ne on käyty läpi kastajan ja vanhinten kanssa. Kastaja valitsee tärkeimmät kysymykset ja esittää ne julkisesti ennen kastetta (esim. 1-3, 11-13).